Nástrojáreň s progresívnou CAD/CAM výrobou nástrojov        

Spoločnosť KOPLATEC si na slovenskom strojárskom trhu od roku 1992 vybudovala silnú, stabilnú pozíciu v oblasti nástrojárskej výroby v automobilovom priemysle. Zameriavame sa hlavne na vlastnú konštrukciu a výrobu foriem pre vstrekovanie plastov a pre gumové výlisky. Vstupom pre našu výrobu sú CAD dáta výrobku od zákazníka, ktoré vieme spracovávať ďalej buď v natívnej forme ( ak model výrobku bol spracovaný CAD systémom Pro -ENGINEER , ACAD Inventor), alebo cez výmenné 3D formáty ( IGES, STEP, VDA, SET, STL, IPT). Samozrejmosťou sú DWG formáty a výmenné DXF formáty. Priame prepojenie našej konštrukčnej kancelárie s výrobnou dielňou dáva výhodu rýchlej spätnej väzby medzi predvýrobnou etapou (konštrukcia nástroja v CAD – CAM systéme) a samotnou výrobou nástroja na CNC frézach s riadiacimi systémami HEIDENHAIN a MAHO CNC 432.

  

Spoločnosť KOPLATEC vyrába ročne okolo 12 - 15 foriem pre automobilový priemysel alebo iné odvetvie. Štandardná veľkosť foriem je do rozmeru 600 mm x 600 mm a do hmotnosti 1500 kg.
K výrobe foriem spoločnosť využíva:

           - 4 ks CNC frézy
          - 1 ks konvenkčná fréza
          - 1 ks CNC sústruh
          - 1 ks konvenkčný sústruh
          - 2 ks CNC elektroerózivna hĺbička
          - 2 ks konvenkčná elektroerózivna hĺbička
          - 1 ks CNC drátová rezačka
          - 1 ks brúska na plocho
          - 1 ks brúska na guľato, ai…

 

Paleta výliskov z foriem spoločnosti KOPLATEC je naozaj veľmi pestrá. Sú to predovšetkým rôzne technické výlisky pre automobilový priemysel ako rámiky, držiaky, nosné dosky spätných zrkadiel, ďalej káblové koncovky, teleso reproduktora, rôzne tesnenia ako aj gumené výlisky- hadice pre vodiče, kryty z termosetov a rôzna presná kusová výroba podľa potrieb zákazníka napr., patrice a matrice pre výrobu vodičov, polohovadlá a prípravky.

K naším stabilným zákazníkom patria predovšetkým firmy ako:

MAGNA, INERGY, PLASTIC OMNIUM, EISENMANN, FRITZ, TOWER, DURA, LEAR, KABLO, EUROPACK ai. a výlisky z našich foriem sa nachádzajú v automobiloch MERCEDES, BMW, VW, TOYOTA, SKODA, SUZUKI, OPEL, FORD resp., niektoré výlisky – jogurtové kelímky môžete vidieť na pultoch hypermarketov...

 

Silnou stránkou spoločnosti KOPLATEC je výroba vstrekovacích foriem pre vonkajšie spätné zrkadlá automobilov. Výroba našich foriem vychádza zo štandardných rozmerov rámov HASCO, DME, MEUSBURGER ako aj použitia normálií od týchto firiem či podľa priania zákazníka. Samozrejmosťou je použitie horúcich vtokov podľa našich skúsenosti a to predovšetkým osvedčené vtokové sústavy od firiem GUENTHER, HASCO, SYNVENTIVE.

U zložitejších výliskoch používame analýzu zatekania MOLD-FLOW a tak už v procese prípravy výroby minimalizujeme neskoršie možné problémy pri testovaní foriem a vo výrobe.

Optimalizácia chodu foriem prebieha u zákazníka priamo na výrobnom lise čo podľa našich skúseností skracuje čas nábehu foriem do riadneho pracovného cyklu. Našou snahou je v blízkej budúcnosti zabezpečiť aj možnosť testovania foriem v našej vlastnej lisovni na lisoch KUASY a BATTENFELD.

Úspech spoločnosti KOPLATEC je založený na umení kmeňových pracovníkov ktorí sa podieľajú na výrobe a riadení spoločnosti už od jej vzniku v r. 1992. V súčasnosti pracuje v spoločnosti 15 zamestnancov na pozíciách:

Spoločnosť zamestnáva pracovníkov z obce, Bratislavy a SR.

Spoločnosť KOPLATEC sa nachádza v obci Vysoká pri Morave, vzdialenej asi 30 km od hlavného mesta Bratislava. Výhodná poloha priamo na hraniciach s Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou ako aj blízkosť automobiliek v Slovenskej republike - VW (15km), PSA (75 km), KIA (175 km) či priemyselného autoparku EURO VALLEY (10 km) sú veľkou devízou rozvoja našej spoločnosti. Na súkromne – rodinne vlastnenom 8000 m2 pozemku a v postupne renovovaných výrobných priestoroch o rozlohe 4 000 m2 z čoho je v súčasnosti využívaných len 1200 m2 je popri výhodnej polohe založená stratégia rozvoja a budúcnosť spoločnosti. Samozrejmosťou je dostatok el. energie (700 kW) a veľmi dobrý prístup k dopravným tepnám – diaľnici resp., železnici či lodnej doprave.

KOPLATEC je rodinne vlastnená a riadená spoločnosť, čo sa prejavuje aj na štýle chodu spoločnosti s výrazným rodinným akcentom a zomknutosťou. Od založenia spoločnosti v r. 1992 je jej konateľom Ing. Marián Líška a výrobne -ekonomickým riaditeľom je Ing. Viera Líšková, ktorá zabezpečuje praktický chod celej spoločnosti. Filozofia riadenia našej spoločnosti je založená na všeobecnej úcte k pracovníkom, zákazníkom subdodávateľom a na presadzovaní tvorivosti, rýchlosti, kvality, nasadenia, disciplíny pracovníkov a dodržiavaní zákonov pri plnení zákazky - za primerané finančné ohodnotenie, ktoré zabezpečuje osobnostný rast zamestnancov a celej spoločnosti.